Könyvtár

Az iskolai és községi könyvtár egységes egészet alkot, és nyilvános könyvtárként működik heti nyitva tartás, (hétfőn 12 óra 30 perctől-13 óra 30 percig, kedden szünnap, szerdán 15 órától- 16 óráig, csütörtökön és pénteken 11 óra 30 perctől- 12 óra 30 percig .

  • Folyamatosan gyarapodó állomány, több mint 5000 kötet (fenntartó támogatása és pályázatok jóvoltából).
  • Teret ad a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megtartásához.
  • Számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása.
  • Helyszíne különböző vetélkedők lebonyolításának.
  • Biztosítja továbbá a település különböző korosztályai számára a művelődéshez, tanuláshoz, szórakozáshoz szükséges nyomtatott és elektronikus ismerethordozók elérését, kölcsönzését, az internet használatát.
  • A beiratkozás és kölcsönzés mindenki számára ingyenes.
 
Töltéstava a Facebook-on